Jakovica - Kapela Matere božje v Leščevju

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 2764
Ime enote:  Jakovica - Kapela Matere božje v Leščevju 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: kapela, izvir, Mati božja
Tekstualni opis enote: Romanska kapela s polkrožno apsido in zvončnico nad vhodom, zgrajena na izviru arteškega studenca (urejen pod ladjo), zaradi katerega je božjepotna. Ločno oblikovana kamnit portal in okence. V apsidi je poslikava iz okoli 1400, oltar iz 17. stol.
Datacija enote: 14. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JAKOVICA
Občina: LOGATEC
Lokacija: Kapela stoji na vzhodnem robu vasi, na pobočju Jakovškega griča, severno od cerkve sv. Mihaela.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013