Hotedršica - Župnišče

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15605
Ime enote:  Hotedršica - Župnišče 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
župnišče, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Enonadstropna hiša s simetrično dvokapno streho in bogato klasicistično oblikovanimi fasadami. Pripadajoče gospodarsko poslopje, zunanja ureditev.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HOTEDRŠICA
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Hotedršica 63. Župnišče stoji pred cerkvijo sv. Janeza Krstnika.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013