Hotedršica - Vas

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 7551
Ime enote:  Hotedršica - Vas 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gručasta vas
Tekstualni opis enote:
Vzhodni del vasi ima ohranjeno talno zasnovo. Stavbni fond je slabo ohranjen, dominanta cerkev sv. Janeza Krstnika. Središče ob mostu pred župniščem in cerkvijo. Hotenjka z mostovi opredeljuje prostor.
Datacija enote: 
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HOTEDRŠICA
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Vas leži zahodno od Logatca, ohranjen del vasi je vezan na potok Hotenjka.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013