Hotedršica - Spominska plošča v NOB padlim gasilcem

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21524
Ime enote:  Hotedršica - Spominska plošča v NOB padlim gasilcem

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: del objekta
Tipološka gesla enote:
spominska plošča
Tekstualni opis enote:
Pravokotna plošča iz svetlosivega kamna z vklesanim napisom (odkrita 1956) je posvečena sedmim v NOB padlim gasilcem iz Hotedršice.
Datacija enote: tretja četrtina 20. stol., 1956, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HOTEDRŠICA
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Spominska plošča je vzidana v južno fasado Gasilskega doma, Hotedršica 11.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013