Hotedršica - Spomenik padlim v NOB

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 19559
Ime enote:  Hotedršica - Spomenik padlim v NOB 
 

  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
spominsko znamenje
Tekstualni opis enote:
Na trikotnem prizmatičnem podstavku iz svetlega naravnega kamna stoji kamnita plastika klečečega talca z zvezanima rokama na hrbtu. Na podstavku so vklesani posvetilo in imena žrtev. Spomenik je bil odkrit leta 1957.
Datacija enote: tretja četrtina 20. stol., 1957
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HOTEDRŠICA
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Spomenik stoji na trikotni tlakovani ploščadi sredi vasi, ob križišču cest in potoka, v urejenem parku.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013