Hotedršica - Podzemne kleti

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 14917
Ime enote:  Hotedršica - Podzemne kleti

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
klet
Tekstualni opis enote:
Osem podzemnih iz kamna zidanih kleti. Streha in fasade, razen vhodne, so zatravljene. Na vhodih so majhna lesena vhodna vrata. Začetek 20. stoletja.
Datacija enote: prva četrtina 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HOTEDRŠICA
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Kletne jame stojijo ob razpotju poti v predelu Koš, jugovzhodno od jedra vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013