Hotedršica - Kapelica ob potoku Hotenjka

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18602
Ime enote:  Hotedršica - Kapelica ob potoku Hotenjka 
 

  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapelica
Tekstualni opis enote:
Večja kapelica zaprtega tipa. Klasicistično oblikovane fasade in atika, streha simetrična dvokapnica. Polkrožni vhodni del je ograjen s kovano ograjo. V notranjosti je kip Matere božje. Konec 19. stol.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HOTEDRŠICA
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Kapelica stoji južno ob potoku Hotenjka.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
  
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013