Hotedršica - Kapelica Matere božje

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18601
Ime enote:  Hotedršica - Kapelica Matere božje 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapelica
Tekstualni opis enote:
Večja kapelica zaprtega tipa z začetka 20. stol. ima s trikotno oblikovano atiko in simetrično dvokapnico. Ločno oblikovan vhodni del s kovano zaporo, v notranjosti pred nišo je lesen kip Marije.
Datacija enote: prva četrtina 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HOTEDRŠICA
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Kapelica stoji pri hiši Hotedršica 19, v južnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013