Hotedršica - Arheološko najdišče Kote

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 29116
Ime enote:  Hotedršica - Arheološko najdišče Kote 
 


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina
Tekstualni opis enote:
Sledovi rimskodobne in srednjeveške poselitve (najdbe lončenine, območje vrtač z znaki antropogene uporabe prostora); najdišče je identificirano z ekstenzivnim terenskim pregledom 2009.
Datacija enote: rimska doba, srednji vek
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HOTEDRŠICA
Občina: LOGATEC
Lokacija:
 
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013