Hleviše - Znamenje

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 17405
Ime enote:  Hleviše - Znamenje 
 

  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
znamenje
Tekstualni opis enote:
Zidano znamenje z ločno oblikovano manjšo nišo. Dvokapna strešica na čop. V niši preprosti leseni kipi Marije z Jezusom in angelov.
Datacija enote: zadnja četrtina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HLEVIŠE
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Znamenje stoji na Šuštarjevi domačiji, Hleviše 9.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013