Grčarevec - Spominsko znamenje Antonu Klučarju

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21521
Ime enote:  Grčarevec - Spominsko znamenje Antonu Klučarju 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
spominsko znamenje
Tekstualni opis enote:
V naravno skalo v obliki stiliziranega Triglava je vzidana pravokotna tonalitna plošča z vklesanim napisom. Znamenje (odkrito 1961) je posvečeno v NOB ubitemu rajonskemu sekretarju Antonu Klučarju.
Datacija enote: tretja četrtina 20. stol., 1961, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GRČAREVEC
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Spominsko znamenje stoji na robu gozda, ob križišču gozdnih poti proti Lazam, Grčarevcu in nekdanjemu Tončkovemu domu na Kališah.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013