Grčarevec - Grobišče hercegovskih partizanov

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21520
Ime enote:  Grčarevec - Grobišče hercegovskih partizanov

   
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grobišče, javni spomenik
Tekstualni opis enote:
Tlakovana ploščad s kamnitim kvadrom z napisom in rdečo zvezdo, obdana s travo. Na obeh straneh spomenika je kamniti zid, ki se na eni strani dvigne v spomenik. Arhitekt B. Kobe, 1954. Spomenik je bil postavljen leta 1986.
Datacija enote: druga polovica 20. stol., 1954, 1986, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GRČAREVEC
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Grobišče leži v južnem delu Grčarevca, zahodno od ceste Kalce - Planina.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013