Grčarevec - Arheološko območje

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

 IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 11099
Ime enote:  Grčarevec - Arheološko območje 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
arheološko območje
Tekstualni opis enote:
Arheološko obočje z ostalinami iz antičnega obdobja.
Datacija enote: rimska doba
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JAKOVICA
Občina: LOGATEC
Lokacija:
 
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013