1. Javni poziv za dodelitev sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec 2018
 2. Sklep o uvedbi Javnega poziva za sofinanciranje tradicionalnih projektov, ki so v interesu Občine Logatec za leto 2018 - ponovitev
 3. Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec za leto 2018
 4. Javni poziv za dodelitev sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene mlade v občini Logatec v letu 2018
 5. Sklep o uvedbi Javnega poziva za sofinanciranje tradicionalnih projektov, ki so v interesu Občine Logatec za leto 2018
 6. Sklep o uvedbi javnega poziva za zbiranje predlogov za sofinanciranje tradicionalnih projektov, ki so v interesu Občine Logatec za leto 2017 - ponovitev
 7. Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec za leto 2017
 8. Javni poziv za dodelitev sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene mlade v občini Logatec v letu 2017
 9. Sklep o uvedbi javnega poziva za zbiranje predlogov za sofinanciranje strateških športnih prireditev, ki so v javnem interesu v občini Logatec za leto 2017
 10. Javna poziva LAS s CILjem
 11. Javni poziv za dodelitev sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec v letu 2017
 12. Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno - zasebnega partnerstva Energetska sanacija 5 javnih stavb Občine Logatec
 13. Sklep o uvedbi Javnega poziva za sofinanciranje tradicionalnih projektov, ki so v interesu Občine Logatec za leto 2017
 14. Objava Prvega javnega poziva LAS s CILjem
 15. Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec za leto 2016
 16. Sklep o uvedbi javnega poziva za zbiranje predlogov za sofinanciranje tradicionalnih projektov, ki so v interesu Občine Logatec za leto 2016
 17. Javni poziv za dodelitev sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene mlade v občini Logatec v letu 2016
 18. Javni poziv za dodelitev sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec v letu 2016
 19. Sklep o uvedbi javnega poziva za zbiranje predlogov za sofinanciranje strateških športnih prireditev, ki so v javnem interesu v občini Logatec za leto 2016
 20. Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljisca in poziv k napovedi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Logatec za leto 2016

Pravilniki in zakoni (sofinanciranje)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št 3/13 (str. 2))

Pravilnik o sestavi, mandatu, nalogah in načinu dela strokovne komisije za razdeljevanje javnih sredstev na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov v občini Logatec

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 11/16 (str. 45))
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 

Pravilnik o sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 15))
Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Pravilnik o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 11))
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti in strateških športnih prireditev, ki so v javnem interesu v občini Logatec (Logaške novice, št. 11/15 (str. 3), 10/16 (str. 22)) 
Zakon o športu

Pravilnik za sofinanciranje humanitarne dejavnosti (Logaške novice, št 4/07 (str.4)) 
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o humanitarnih organizacijah
Zakon o društvih

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/13 (str. 2))

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 - 2020 (Logaške novice, št. 15/12 (str. 70)) velja od 20. 1. 2016

Pravilnik o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec

Pravilnik o sofinanciranju projektov drugih društev na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 4/18 (str. 6))

Postopki javnih razpisov in pozivov (2)

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev

Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 

 • Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 8. 1. 2019)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 14. 1. 2019)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016
 • Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofiananciranje projektov drugih društev na območju občine Logatec, velja od 18. 4. 2018 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228