Preskoči na vsebino

Javno naročilo Izvedba GOI del za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop; Občina Logatec – vodovod PetkovecNaročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 2. SKLOP; OBČINA LOGATEC – VODOVOD PETKOVEC, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 2. 5. 2019 pod številko objave JN002800/2019-B01.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 04. 06. 2019 do 10.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 27.05.2019 do 10.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbo oddati elektronsko in sicer v informacijski sistem e-JN, na naslednji povezavi. Ponudba se šteje pravočasno oddana, če jo naročnik prejeme preko sistema e-JN najkasneje do 04.06.2019 do 10.00 ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN s pričetkom 04.06.2019 ob 10.15 uri.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.

Razpisna dokumentacija

Obvestilo št. 1
Obveščamo ponudnike, da je bil na Portalu javnih naročil, dne 15. 5. 2019, objavljen odgovor na zastavljeno vprašanje glede pogojev za sodelovanje. Spremenjena vsebina se nahaja na povezavi "popravek 1" in je označena z rdečo.

Obvestilo št. 2
Obveščamo ponudnike, da je bil na Portalu javnih naročil, dne 21. 5. 2019, objavljen odgovor na zastavljeno vprašanje glede pogojev za sodelovanje. Spremenjena vsebina se nahaja na povezavi "popravek 2.1" ter "popravek 2.2" in je označena z rdečo.

Obvestilo št. 3
Obveščamo ponudnike, da je bil na Portalu javnih naročil, dne 29. 5. 2019, objavljen odgovor na zastavljeno vprašanje glede pogojev za sodelovanje in roka za oddajo ponudbe. Spremenjena vsebina se nahaja na povezavi "popravek 3" in je označena z rdečo.

Obvestilo št. 4
Obveščamo ponudnike, da so bili na Portalu javnih naročil, dne 31. 5. 2019, objavljeni odgovori na zastavljena vprašanja glede pogojev za sodelovanje, pogodbene kazni, roka za oddajo ponudbe in popisa del. Spremenjena vsebina se nahaja na povezavah "popravek 4.1", "popravek 4.2" ter "popravek 4.3" in je označena z rdečo.

Obvestilo št. 5
Obveščamo ponudnike, da je bil na Portalu javnih naročil, dne 7. 6. 2019, objavljen dodaten odgovor na zastavljeno vprašanje glede specifijacij materiala. Spremenjena vsebina se nahaja na povezavi "popravek 5" in je označena z zeleno.

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228