Preskoči na vsebino

Javno naročilo GOI dela pri izgradnji poslovilne vežice Rovte - ponovitev postopkaNaročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom GOI dela pri izgradnji poslovilne vežice Rovte, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 27. 3. 2018, pod številko objave JN001970/2018-W01.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 6. 4. 2018 do 10.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 9. 4. 2018 do 12.00 ure.

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do četrtka 12. 4. 2018 do 9.00 ure na sedežu naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih naročnika dne 12. 4. 2018 ob 10.00 uri. Po odpiranju ponudb bo naročnik z vsemi ponudniki izvedel pogajanja o ceni.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228