Javno naročilo Gradnja kanalizacija Brod

Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Gradnja Kanaizacija Brod, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 6. 9. 2017, pod številko objave JN007976/2017-W01.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 14. 9. 2017 do 12.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 15. 9. 2017 do 13.00 ure.

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do četrtka, 21. 9. 2017 do 9.00 ure, na sedežu naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih naročnika dne 21. 9. 2017 ob 10.00 uri.

**********************************************************************************************

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (word).

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228