Javno naročilo Gradnja vodovoda Vrh Sv. Treh Kraljev

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo Gradnja vodovoda Vrh Sv. Treh Kraljev, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 2. 7. 2015, številka objave: JN4401/2015.

Predmet javnega naročila je Gradnja vodovoda Vrh Sv. Treh Kraljev.
V sklopu investicije se načrtuje gradnja vodovodnega sistema Vrh Sv. Treh Kraljev v skupni dolžini 2.184 m ter izgradnja vodohrana prostornine 60 m3. Vodovodni sistem bo razdeljen na tri veje, in sicer veja 1 od vrtine do vodohrana, veja 2 od vodohrana do zadnjih objektov v zaselku v dolini ter veja 3 od razcepa pri Petrač do ceste, ki vodi proti Račevskemu jezeru. Na vseh treh odsekih so predvideni vsi potrebni objekti (jaški z reducirnimi ventili, sekcijskimi zasuni, blatniki) in armature (avtomatski vgradni zračniki, hidranti).

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji) do 10. 7. 2015 do 9.00 ure.

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do srede, 16. 7. 2015 do 9.00 ure na sedežu naročnika - Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.
Javno odpiranje ponudb: 16. 7. 2015 ob 10. uri, na sedežu naročnika.

Razpisna dokumentacija je pripravljena v obliki pdf obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati (tukaj je objavljena še Razpisna dokumentacija v .doc obliki). 
Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem shranjenem mestu.

- tehnična dokumentacija (zip, 55 MB)
- ponudbeni predračun xls

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228