Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Logatec za leti 2015 in 2016

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Logatec za leti 2015 in 2016, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 12. 6. 2015, številka objave: NMV3520/2015.

Predmet naročila so redna vzdrževalna dela na gozdnih cestah v državnih in zasebnih gozdovih na območju občine Logatec za leti 2015 in 2016. 
Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji) do 18. 6. 2015 do 9.00 ure.

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do srede, 24. 6. 2015 do 9.00 ure na sedežu naročnika - Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.
Javno odpiranje ponudb: 24. 6. 2015 ob 10. uri, na sedežu naročnika.

Razpisna dokumentacija je pripravljena v obliki pdf obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati. Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem shranjenem mestu.

- Program dela (xls)

- Obvestilo o popravku

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228