Javno naročilo Adaptacija pritličja OŠ Rovte

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo Adaptacija pritličja OŠ Rovte, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 26. 5. 2015, številka objave: JN3365/2015.

Predmet naročila so gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri adaptaciji pritličja OŠ Rovte.
Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji) do 4. 6. 2015 do 9.00 ure.

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do dne 11. 6. 2015 do 9.00 ure na sedežu naročnika - Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.


Razpisna dokumentacija je pripravljena v obliki pdf obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati. Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem shranjenem mestu.

Za pripravo ponudbe si lahko ponudniki ogledate načrte za adaptacijo pritličja OŠ Rovte in izpolnite vse popise del (zip, 24,1MB).

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228