1. Javno naročilo Razširitev pokopališča v Dolenjem Logatcu - ponovitev postopka
 2. Javno naročilo Izvedba gradnje Poslovilna vežica Medvedje Brdo - ponovitev
 3. Javno naročilo Razširitev pokopališča v Dolenjem Logatcu
 4. Javno naročilo Prevoz učencev iz občine Logatec v osnovne šole v šolskih letih 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022
 5. Javno naročilo Gradnja javne infrastrukture S4 OIC 3 - Logatec
 6. Javno naročilo Izvedba gradnje mrliške vežice Medvedje Brdo
 7. Javno naročilo Ureditev javne infrastrukture v naselju Strmica - ustavljen postopek
 8. Javno naročilo Adaptacija podstrešja Zdravstveni dom Logatec
 9. Javno naročilo izvedba gradnje Poslovilna vežica Medvedje Brdo
 10. Javno naročilo Izvedba gradnje Vodovod jezero - Spodnji Lavrovec
 11. Javno naročilo Sanacija poškodb na AB mostu čez reko Unico in na kamnitih opornih zidovih na lokalni cesti LC 226170 Laze - Planina
 12. Javno naročilo Izvedba prekritja grobih grabelj za objekt Čistilna naprava Logatec
 13. Javno naročilo Sanacija premostitvenega objekta v Logatcu, Cesta talcev
 14. Javno naročilo Izvajanje lokalnih linijskih prevozov potnikov na območju občine Logatec
 15. Javno naročilo GOI dela pri izgradnji poslovilne vežice Rovte - ponovitev postopka
 16. Javno naročilo Konservatorsko restavratorska dela na enotah kulturne dediščine, ki je v lasti Občine Logatec
 17. Energetska sanacija in prenova 5 javnih stavb Občine Logatec
 18. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje vodovodnega sistema v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop, nadgradnja vodovodnega sistema v občini Logatec
 19. Javno naročilo Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop), Čistilna naprava Logatec
 20. Javno naročilo Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop), Kanalizacijski sistem v občini Logatec

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228