Druga polovica novembra – zadnji roki za oddajo vseh poročil za pridobitev sredstev z razpisov 2017

Občina Logatec je za projekte in programe upravičencev v letu 2017 pripravila dva poziva in sedem razpisov s skupaj devetih področji. Med upravičence je bilo razdeljenih 363.000 EUR. Slednji sredstva pridobivate preko spletne aplikacije, ki služi tako za podajo vlog, najav sprememb, izjav in poročil oz. zahtevkov za izplačilo.

Ni izjave ali poročila o izvedbi dejavnosti / projektov – ni sredstev
Vsi tisti upravičenci, ki ste v svojih vlogah najavili, da boste dejavni in izvajali dogodke tudi po zadnjem roku za oddajo poročil (šport po 24. 11. 2017, mladi po 28. 11. 2017, vsi ostali razpisi in poziv po 27. 11. 2017) morate do teh rokov preko aplikacije poslati tudi izjave ali poročila, da boste dotične dejavnosti izvedli, sicer vam sredstva za te dejavnosti zapadejo. Za oddajo teh izjav (na področju turizma, kulture, tradicije in kulturne dediščine) in poročil (šport, mladi, humanitarna in starejši) ni potrebno čakati do zadnjega dne – do zadnjega roka za oddajo vseh poročil. Te izjave oz. poročila lahko oddate že sedaj. Priporočamo, da jih oddate še v tem mesecu ter skrbno preverite svoje pogodbene vsebine, da katere ne bi spregledali.

Prav tako je potrebno za vse projekte ali programe, ki ste jih že zaključili, poslati poročila z vsemi dokazili do najkasneje prej omenjenih in s pogodbo določenih datumov.
S pretekom teh dni bo aplikacija zaprta. Kdor ne bi do teh rokov oddal vsa poročila, mu bodo sredstva zapadla. V kolikor bodo poročila nepopolna in ne bodo vsebovala vseh zahtevanih dokazil, skladno s pogodbo, sredstva za primere kršitev ne bodo izplačana, zato priporočamo, da poročila oddate že vsaj kakšen teden pred potekom rokov. Če imate kakršna koli vprašanja ali dileme vezane na oddajo poročil, smo vam za pomoč vedno na voljo v času uradnih ur.

Vse priponke naj bodo pripravljene v PDF obliki.

Razpisi v letu 2018
Razpisi in pozivi za leto 2018 bodo na voljo preko aplikacije predvidoma od 5. 1. 2018 do 5. 2. 2018.

Občinska uprava


Aplikacija razpisi in pozivi

Postopki j. razpisov & pozivov

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev
 7. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 
 • Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • - Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015
 • - Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016 

Pravilniki in zakoni (sofinanc.)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št 3/13 (str. 2))

Pravilnik
 o sestavi, mandatu, nalogah in načinu dela strokovne komisije za razdeljevanje javnih sredstev na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov v občini Logatec

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 11/16 (str. 45))
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 

Pravilnik o sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 15))
Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Pravilnik o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 11))
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti in strateških športnih prireditev, ki so v javnem interesu v občini Logatec (Logaške novice, št. 11/15 (str. 3), 10/16 (str. 22)) 
Zakon o športu

Pravilnik za sofinanciranje humanitarne dejavnosti (Logaške novice, št 4/07 (str.4)) 
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o humanitarnih organizacijah
Zakon o društvih

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/13 (str. 2))

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 - 2020 (Logaške novice, št. 15/12 (str. 70)) velja od 20. 1. 2016

 

Pravilnik o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec

 

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec