V Logatcu obstaja cca 130 različnih društev.

Vpogled v podatke Centralnega registra društev

 

Društva s statusom delovanja v javnem interesu z dne, 4. 4. 2016, so: 

1. Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Logatec
2. Prostovoljno gasilsko društvo Vrh Sv. Treh Kraljev
3. Mladinsko športno-kulturno društvo DLAN NA DLAN
4. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Logatec
5. Kulturno društvo Simfonični orkester Cantabile
6. Kulturno drustvo Pihalni orkester Logatec
7. Združenje šoferjev in avtomehanikov Logatec
8. Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo KLI Logatec
9. Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Logatec
10. Smučarski skakalni klub »Lovci na daljave« Logatec
11. Košarkarski klub Logatec
12. Twirling klub logaških mažoret
13. Balinarsko športno drustvo Logatec
14. Tekaški smučarski klub Logatec
15. Drustvo invalidov Logatec
16. Rokometni klub Zvezda Logatec
17. Lokostrelsko društvo Logatec
18. Rokometni klub Kronos
19. Odbojkarski klub Logatec
20. Športno društvo Hotedršica
21. Plezalni klub Ekstrem
22. Društvo tabornikov- rod Srnjak Logatec
23. Prostovoljno gasilsko društvo Rovte
24. Prostovoljno gasilsko društvo Laze-Jakovica
25. Jamarsko društvo Logatec
26. Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec
27. Prostovoljno gasilsko društvo Medvedje Brdo
28. Prostovoljno gasilsko društvo Gorenji Logatec
29. Športna zveza Logatec
30. Namiznoteniški klub Logatec
31. Športno kinološko društvo Logatec
32. Športno društvo Superpolh
33. Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica
34. Gasilska zveza Logatec
35. Drustvo za raziskovanje vremena in podnebja


Podatki so posredovani iz uradne evidence- registra društev.


Aplikacija razpisi in pozivi

Postopki j. razpisov & pozivov

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev
 7. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 
 • Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • - Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015
 • - Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016 

Pravilniki in zakoni (sofinanc.)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št 3/13 (str. 2))

Pravilnik
 o sestavi, mandatu, nalogah in načinu dela strokovne komisije za razdeljevanje javnih sredstev na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov v občini Logatec

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 11/16 (str. 45))
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 

Pravilnik o sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 15))
Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Pravilnik o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 11))
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti in strateških športnih prireditev, ki so v javnem interesu v občini Logatec (Logaške novice, št. 11/15 (str. 3), 10/16 (str. 22)) 
Zakon o športu

Pravilnik za sofinanciranje humanitarne dejavnosti (Logaške novice, št 4/07 (str.4)) 
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o humanitarnih organizacijah
Zakon o društvih

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/13 (str. 2))

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 - 2020 (Logaške novice, št. 15/12 (str. 70)) velja od 20. 1. 2016

 

Pravilnik o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec

 

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec