Poraba sredstev 2013

- Kulturna dediščina 2013

- Turizem 2013

Kultura 2013

- Humanitarna 2013

- Šport 2013

- Mladi 2013


Vsa odobrena sredstva skupaj v letu 2013

Tekaški smučarski klub Logatec   26.240,90 €        26.240,90 €
Odbojkarski klub Logatec   19.675,37 €        19.675,37 €
Košarkarski klub Logatec   15.192,29 €        15.192,29 €
Kulturno društvo Simfonični orkester Cantabile     4.912,89 €  8.000,00 €   1.749,30 €    14.662,19 €
Twirling klub Logaških mažoret     6.479,74 €  7.117,52 €      13.597,26 €
Kulturno umetniško društvo Adoramus     5.715,31 €  3.500,00 €   4.155,55 €    13.370,86 €
Smučarski skakalni klub Logatec   12.885,79 €        12.885,79 €
Društvo Aktiv         368,81 €  9.500,00 €   2.788,45 €    12.657,26 €
Lokostrelsko društvo Logatec   11.080,27 €        11.080,27 €
Kulturno društvo Pihalni orkester Logatec   10.129,14 €               -        10.129,14 €
Društvo tabornikov Rod Srnjak                  -    1.032,95 €   5.728,80 €   2.642,53 €     9.404,28 €
Namiznoteniški klub Logatec     9.276,79 €           9.276,79 €
Športno društvo Tae Kwon - Do Tempo     8.487,62 €           8.487,62 €
Združenje borcev za vrednote NOB Logatec     4.000,00 €  1.920,00 €   2.091,15 €       8.011,15 €
Rossana d.o.o.     8.000,00 €           8.000,00 €
Župnija Rovte     8.000,00 €           8.000,00 €
Rokometni klub Kronos     7.996,59 €           7.996,59 €
Kulturno turistično društvo Hotedršica     3.893,88 €  4.034,75 €         7.928,63 €
Rokometni klub Zvezda Logatec     7.637,65 €           7.637,65 €
Osnovna šola 8 talcev Logatec     7.181,50 €           7.181,50 €
Smučarski klub Logatec     7.122,46 €           7.122,46 €
Športno društvo Hotedršica     6.561,71 €           6.561,71 €
Mladinsko športno - kulturno društvo Dlan na dlan     5.220,27 €           5.220,27 €
Ad Pirum     1.263,41 €  3.398,12 €         4.661,53 €
Kulturno društvo OMePZ Notranjska     3.192,20 €           3.192,20 €
Turistično društvo Medvedje Brdo in Rovtarske Žibrše     3.179,89 €           3.179,89 €
Društvo mladinski center sv. Nikolaja Logatec         827,32 €  2.278,50 €         3.105,82 €
Klub logaških študentov     2.973,70 €           2.973,70 €
Turistično društvo Lanski vrh Laze     1.548,69 €  1.293,79 €         2.842,48 €
Društvo invalidov Logatec     1.524,73 €      999,69 €         2.524,42 €
Vrtec Kurirček Logatec     2.496,06 €           2.496,06 €
Turistično kulturno društvo Grčarevec     2.426,15 €           2.426,15 €
Športno društvo Baron     2.396,77 €           2.396,77 €
Športno kulturno društvo Vrh         657,48 €  1.628,12 €        79,21 €       2.364,81 €
Župnijska Karitas Dol. Logatec     2.278,34 €           2.278,34 €
Društvo upokojencev Logatec     2.056,51 €           2.056,51 €
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec          665,37 €  1.270,58 €         1.935,95 €
Društvo upokojencev Rovte     1.919,07 €           1.919,07 €
Župnijska Karitas Rovte     1.778,83 €           1.778,83 €
Športno društvo Koš     1.762,48 €           1.762,48 €
Društvo VAL - Univerza za vseživljenjsko aktivnost Logatec     1.655,27 €           1.655,27 €
Društvo likovnikov Logatec     1.648,52 €           1.648,52 €
Modelarsko maketarski klub Logatec          665,37 €      857,15 €         1.522,52 €
Klub zdravljenih alkoholikov     1.516,38 €           1.516,38 €
Klub evropskih žensk     1.428,32 €           1.428,32 €
Medgeneracijsko društvo za samopomoč logaške lipe      1.403,71 €           1.403,71 €
Športno kinološko društvo Logatec     1.226,23 €           1.226,23 €
Društvo paraplegikov ljub. pokrajine     1.180,82 €           1.180,82 €
Kulturno turistično društvo Rovte      1.180,00 €           1.180,00 €
Osnovna šola Rovte     1.138,44 €           1.138,44 €
Športno društvo Kovk Rovte         933,10 €      169,55 €         1.102,65 €
Pevsko društvo invalidov in upokojencev Logatec     1.082,19 €           1.082,19 €
Jamarsko društvo Logatec     1.058,78 €           1.058,78 €
Literarno društvo Zeleni oblaki     1.031,65 €           1.031,65 €
Knjižnica Logatec     1.000,00 €           1.000,00 €
Kulturno društvo Tabor Logatec         996,53 €              996,53 €
Društvo za zdravilne rastline Ognjič          974,53 €              974,53 €
Področno združenje učiteljev in trenerjev smučanja Logatec         943,33 €              943,33 €
Pevsko društvo Logatec         931,72 €              931,72 €
Planinsko društvo Logatec         874,09 €              874,09 €
Klub Lastovka         853,56 €              853,56 €
Mladinsko društvo Štop         820,29 €              820,29 €
Balinarsko športno društvo Logatec         806,14 €              806,14 €
Združenje multiple skleroza Slovenije         792,96 €              792,96 €
Športna zveza Logatec         740,66 €              740,66 €
Astronomsko društvo Labod         716,10 €              716,10 €
Kulturno društvo Bigband Wonderbrass Logatec         637,91 €              637,91 €
Kulturno društvo Novi oder         634,24 €              634,24 €
Športno društvo Log - Zaplana         599,24 €              599,24 €
Teniški klub Logatec         582,75 €              582,75 €
Društvo za mentalno zdravje         560,82 €              560,82 €
Ustanova mali vitez Ljubljana         455,66 €              455,66 €
Kulturno društvo Drevored         449,00 €              449,00 €
Kulturno društvo Žarek Rovte         429,45 €              429,45 €
Društvo civilnih vojnih invalidov Slovenije         429,38 €              429,38 €
Društvo vojnih invalidov notranjske         429,38 €              429,38 €
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov steg Logatec         419,30 €              419,30 €
Karate klub Logatec         416,65 €              416,65 €
Plezalni klub Ekstrem         350,79 €              350,79 €
Zvaod za vzgojo in izobraževanje Logatec         293,19 €              293,19 €
Osnovna šola Tabor Logatec         244,81 €              244,81 €
Prostovoljno gasilsko društvo Rovte         242,86 €              242,86 €
Kulturno športno društvo Trate                  -                 -                       -  
           
 kulturni programi           
mladi          
šport          
dediščina          
 projekti v interesu O.           
 humanitarni           
 založništvo           
 turizem           
 kulturni projekti           

Aplikacija razpisi in pozivi

Postopki j. razpisov & pozivov

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev
 7. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 
 • Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • - Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015
 • - Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016 

Pravilniki in zakoni (sofinanc.)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št 3/13 (str. 2))

Pravilnik
 o sestavi, mandatu, nalogah in načinu dela strokovne komisije za razdeljevanje javnih sredstev na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov v občini Logatec

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 11/16 (str. 45))
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 

Pravilnik o sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 15))
Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Pravilnik o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 11))
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti in strateških športnih prireditev, ki so v javnem interesu v občini Logatec (Logaške novice, št. 11/15 (str. 3), 10/16 (str. 22)) 
Zakon o športu

Pravilnik za sofinanciranje humanitarne dejavnosti (Logaške novice, št 4/07 (str.4)) 
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o humanitarnih organizacijah
Zakon o društvih

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/13 (str. 2))

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 - 2020 (Logaške novice, št. 15/12 (str. 70)) velja od 20. 1. 2016

 

Pravilnik o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec

 

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec