Povezovanje urbanih naselij občine Logatec

Medgeneracijsko druženje za boljše počutje in zdravje.
Lepše življenje na podeželju in v mestu.
Večja mobilnost otrok, starejših in invalidov.
Organiziranje različnih družabnih aktivnosti,
krepitev medsebojne pomoči in solidarnosti.

V projektu sledimo k prizadevanju za večjo mobilnost starejših občanov, otrok in drugih ranljivih skupin, od njihovega doma do središča občine, ter s tem podpiramo medgeneracijsko druženje, organizacijo različnih družbenih aktivnosti, krepitev medsebojne pomoči in solidarnosti.
Z boljšo povezavo do središča občine, se ljudje po vaseh bolj socializirajo, izobražujejo, povezujejo. Ohranjajo socialne stike, pri čemer so jim javne in druge storitve bolj pogosto in na bolj prijazen način dostopne. S tem se občanom krepi samozavest in izboljšuje kakovost življenja na vasi.

Partnerji v projektu, ki so: MŠKD Dlan na dlan, Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje, Glasbena šola Logatec, Društvo invalidov Logatec, pripravljajo različne športne, kulturne in izobraževalne programe, Občina Logatec pa z vzpostavitvijo lokalnega logaškega prevoza zagotavlja dostopnost za obiskovalce iz urbanih naselij in zaselkov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Višina odobrenih sredstev je 31.223,56 EUR.

Več o:
- EKP v Sloveniji
- LAS s CILjem