Odgovor Zavoda za gozdove o možnosti kemične zaščite lesa pred podlubniki

Na okrogli mizi »gozdno – lesne verige« v Logatcu z dne, 8. 3. 2016, je bilo dogovorjeno, da Občina Logatec zaprosi pristojne inštitucije za pojasnilo glede možnosti kemične zaščite lesa pred podlubniki.

Za pomoč smo zaprosili Andreja Breznikarja iz Zavoda za gozdove Slovenije, pojasnilo pa je pripravila Marija Kolšek, ki je pristojna za to področje. Upamo, da bo pojasnilo ustrezno odgovorilo na vaša vprašanja. Za dodatne informacije se lahko obrnete na zaposlene na Zavodu za gozdove, ki sledijo problematiki in tudi poznajo kako najbolje ukrepati v vaši konkretni situaciji.

Lep pozdrav.

Darja Lahajnar
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija Mestni trg 1, 5280 Idrija
T: 05 37 43 914
F: 05 37 20 181
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
I: www.icra.si


Odgovor ZGS:
Glavni ukrep varstva gozdov pred podlubniki v gozdovih je pravočasni sanitarni posek s podlubniki napadenih dreves in njihov odvoz iz gozda v predelavo oz. lupljenje, top je pred izletom nove generacije podlubnikov iz napadenih dreves. Drugi ukrepi zatiranja podlubnikov so lupljenje okroglega lesa v gozdu, uničevanje podlubnikov v napadenih sečnih ostankih in v lubju npr. s kurjenjem ali drobljenjem. Uničevanje podlubnikov se lahko izvaja tudi s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS), vendar samo z dovoljenjem Zavoda za gozdove Slovenije. Dovoljena je le uporaba ustrezno registriranih fitofarmacevtskih sredstev in na predpisan način. Za zatiranje podlubnikov je mogoče uporabiti insekticidno mrežo Storanet, s katero se prekrijejo kupi s podlubniki napadenega lesa. Ta mreže ima stalno dovoljenje za uporabo v gozdarstvu za zatiranje podlubnikov, medtem ko bo ZGS za ustrezen insekticid za uporabo v letu 2016 zagotovil začasno dovoljenje za uporabo. Uporaba Storaneta in insekticida je dovoljena le na skladiščnih prostorih ob cestah in ne v gozdnem sestoju.

V kolikor bo neolupljen, s podlubniki napaden okrogel les, zastajal na skladiščnih prostorih ob cestah, lahko lastniki zaprosijo ZGS za dovoljenje za uporabo insekticida. Potreben insekticid pridobijo skupaj z dovoljenjem brezplačno pri ZGS. V primeru manjše količine lubadark pri posameznih lastnikih svetujemo zatiranje z lupljenjem in kurjenjem lubja ter sečnih ostankov namesto uporabe insekticida.

Uporabniki fitofarmacevtskih sredstev morajo imeti potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Pomembna je pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev. Podlubniki se npr. z insekticidom uničijo le ob njihovem od izletavanju iz lubja, saj na skorjo nanešen insekticid ne prodre do zalege podlubnikov pod skorjo. Zato je pomembno, da sta čas in način uporabe insekticida pravilno izbrana.

Pri uporabi insekticidnih mrež Storanet je pomembno, da so kupi dovolj natančno in dovolj dolgo prekriti, da se uniči večina zalege na okroglem lesu, ki je prekrit z mrežo.

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v gozdu je skrajen zatiralni ukrep, saj bi z njihovo uporabo v večjih količinah negativno vplivali na vse, tudi na koristne žuželke in bi s tem ohromili naravno uravnavanje številčnosti podlubnikov s strani plenilskih in parazitskih žuželk ter drugih naravnih sovražnikov podlubnikov, obenem pa bi nevarno ogrožali naravno okolje nasploh. V gozdovih, ki imajo FSC certifikat (to so državni gozdovi in nekatere večje zasebne posesti), uporaba fitofarmacevtskih sredstev ni dovoljena.

 


Postopki j. razpisov & pozivov

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev
 7. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 
 • Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • - Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015
 • - Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016