Ustanovljeno društvo lastnikov gozdov Keltika

Po več pripravljalnih aktivnostih, je bilo 8. maja ustanovljeno Društvo lastnikov gozdov Keltika. Društvo deluje na območju občin Idrija, Logatec in Cerkno. Združuje lastnike gozdov, njihove družinske člane ali druge zainteresirane za povezovanje gozdno – lesne verige, dvig znanja s področja gozdarstva in nege gozdov ter krepitev ekonomske, okoljske in socialne vloge gozda. Ustanovnih članov je 18, interesa za včlanitev pa še veliko, kar kaže na veliko potrebo po združevanju na tem področju. Društvo bo tudi preko Zveze lastnikov gozdov Slovenije svoje člane informiralo o novostih ter zanimivostih s področja gozdarstva, izvajalo bo izobraževanja in svetovanja za svoje člane, sodelovalo s strokovnimi službami, promoviralo les in gozdno biomaso ter preko gozdarsko lesarske zadruge Golez povezovalo člane s predelovalci lokalnega lesa. 

Na ustanovnem zboru je bil sprejet statut ter imenovani organi društva. Prvi predsednik društva je postal Ivan Mivšek iz Dol, njegov namestnik pa Boštjan Čemažar iz Gorenjih Novakov. V upravnem odboru so še Ivan Markič (iz Medvedjega Brda), Jože Žust (iz Hleviš pri Rovtah), Gregor Kejžar (iz Gorenjih Novakov), Sandi Bončina (iz Gorenje Kanomlje) in Mirko Kavčič (iz Zavratca). V nadzorni odbor pa so imenovani Anže Rijavec (iz Raven pri Cerknem), Peter Istenič (iz Rovt) in Marijan Podobnik (iz Idrije). Mlada ekipa ter pestra sestava organov društva kažejo na resnost zastavljenega dela. Da so nameni resni, kaže tudi ambiciozno zastavljen plan dela za leto 2015, ki so ga člani sprejeli na ustanovnem zboru. Člani upravnega odbora so se dogovorili, da se bodo v kratkem sestali in pripravili dopis za strokovno službo v zvezi z napadom smrekovega lubadarja, tako bomo o Društvu lastnikov gozdov Keltika zagotovo še slišali. Vsi, ki bi se želeli pridružiti društvu, se lahko za informacije obrnete na imenovane predstavnike na vašem območju, predsednika Ivana Mivška ali pa na razvojno agencijo ICRA d.o.o. Idrija.

Darja Lahajnar, ICRA


Postopki j. razpisov & pozivov

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev
 7. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 
 • Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • - Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015
 • - Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016