Prinesi kar imaš - prvo srečanje v Logatcu zelo uspešno

V petek, 24. aprila je v sejni sobi občine Logatec potekalo prvo srečanje skupine študijskega krožka "Prinesi kar imaš". Srečanja se je udeležilo 11 udeležencev, vsi izdelujejo izdelke, ki bi jih radi ponudili na trgu. Preko več srečanj bomo spoznavali pogoje in zakonodajo ter se usposobili za prodajo na tržnici. Končni cilj je, da se udeleženci, ki bodo izpolnjevali pogoje za prodajo (bodo imeli dejavnost ustrezno registrirano), v okviru prireditve ali redne tržnice predstavijo v Logatcu. Najbrž se lahko že jeseni nadejate novih proizvodov, ki bodo popestrili lokalno ponudbo, udeležencem omogočili dodaten zaslužek, v bodoče pa tudi kakšno delovno mesto.

besedilo in fotografije: Darja Lahajnar, ICRA

 


Postopki j. razpisov & pozivov

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev
 7. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 
 • Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • - Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015
 • - Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016