Vabljeni v društvo lastnikov gozdov na našem območju

V Sloveniji so gozdne posesti zelo razdrobljene, približno četrtina vseh državljanov je lastnikov gozdov. Povprečna gozdna posest je 2ha, kar pomeni, da gozd v gospodarskem smislu za številne lastnike ne pomeni veliko, zato z njim niti ne gospodarijo. Takšne razmere kar kličejo po povezovanju lastnikov. Skupni interes so prvi spoznali v Mirnski dolini, kjer so leta 2001 ustanovili prvo društvo lastnikov gozdov v Sloveniji. Leta 2006 je bila ustanovljena Zveza lastnikov gozdov Slovenije (ZLGS), ki povezuje vsa obstoječa lokalna društva v krovno organizacijo ter zastopa interese lastnikov na državni ravni. V letu 2012 je bilo v zvezo vključenih že 24 lokalnih društev, ki pa niso enakomerno razporejena po teritoriju Slovenije. Na območju Severne Primorske nimamo še nobenega društva, zato je potreba po ustanovitvi še toliko večja.


Društvo bo povezalo svoje člane z namenom seznanjanja z zakonodajnimi novostmi in razpisi iz gozdarskega področja, organizacije strokovnih izobraževanj, ekskurzij, tekmovanj in podobno. Obenem bo društvo sodelovalo pri povezavi med lastniki gozdov in kupci lesa ter v okviru Zveze tudi pri sprejemanju zakonodaje na državnem nivoju. Člani društva se bodo lahko povezovali tudi pri nabavi opreme za delo v gozdu in uveljavljali skupinske popuste. Že sedaj je podporo članom društva in 5 % popust na material obljubilo podjetje PIL IMPEX D.O.O. trgovina in servis iz Spodnje Idrije, v bodoče pa bo najbrž takih ugodnosti za člane društva še več.

Z namenom priprave čim boljšega programa društva ter povezave čim večjega števila zainteresiranih lastnikov gozdov smo pripravili anketo, s katero želimo dobiti nekaj osnovnih podatkov o lastnikih gozdov na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno. Anketa je dosegljiva na spletni strani http://icra.si/index.php?id=253 , kjer lahko anketo izpolnite in jo v elektronski obliki posredujete na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., ter na sedežih Kmetijsko svetovalne službe Idrija in Logatec, Občine Cerkno in Upravnega centra Logatec, kjer jo lahko izpolnjeno tudi oddate. Izpolnjeno anketo lahko pošljete tudi na naslov: ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija. Za vse dodatne informacije lahko pokličete na Idrijsko – Cerkljansko razvojno agencijo: 05 37 43 914. Razvojne aktivnosti finančno in tudi sicer podpirajo Občina Idrija, Občina Logatec in Občina Cerkno.

15. aprila bomo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije za vse zainteresirane v Idriji organizirali predavanje na temo nege gozdov, poškodovanih v žledolomu ter preko Zveze društev lastnikov gozdov Slovenije pripravili predstavitev delovanja podobnih društev drugod po Sloveniji. Dodatne informacije bomo posredovali prijavljenim (tel.: 05 37 43 914) in tistim, ki bodo izrazili interes preko posredovane ankete.

Vabljeni, da se prijavite.
ICRA d.o.o. Idrija


Postopki j. razpisov & pozivov

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev
 7. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 
 • Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • - Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015
 • - Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016