Ustanovljena lokalna akcijska skupina za območje občin Idrija in Logatec

V torek, 30. septembra 2014 je bila ustanovljena lokalna akcijska skupina za območje občin Idrija in Logatec. Na ustanovni skupščini je k LAS pristopilo 20 članov, vstopajo pa tudi novi.

Območje obsega območje občin Logatec in Idrija. LAS sestavljajo člani iz celotnega območja. LAS je sestavljena po načelu tripartitnosti iz predstavnikov različnih interesnih skupin in socialno – ekonomskih sektorjev in sicer: javnega sektorja, ekonomskega sektorja in zasebnega sektorja.

Namen LAS je spodbujati trajnostni razvoj podeželja na območju občin Logatec in Idrija ob združevanju človeških, prostorskih in finančnih virov. Skupni namen naj bi se uresničeval skozi izvajanje projektov, ki bodo imeli učinek na čim več ciljnih skupin in celotno območje delovanja LAS.

Članstvo v LAS je odprto in prostovoljno. V LAS se lahko vključi vsak s stalnim bivališčem ali sedežem iz območja občin Logatec in Idrija.
V voljenih organih LAS bodo sodelovali tisti, ki bodo k LAS pristopili do 30. oktobra 2014.
Za več informacij lahko pokličete na tel.: 05 37 43 914 (Darja Lahajnar).

- pristopna izjava


Postopki j. razpisov & pozivov

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev
 7. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 
 • Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • - Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015
 • - Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016