Vabilo na delavnico za razvoj podeželja

Začenja se priprava nove lokalne razvojne strategije LEADER – program za razvoj podeželja.

V letošnjem letu pričenjamo s pripravo lokalne razvojne strategije, namenjene razvoju podeželja v obdobju do leta 2020. Ker želimo pripraviti strategijo, ki bo zajela predvsem lokalne potrebe ter priložnosti, vabimo tudi vas, prebivalce logaške občine, da se vključite s svojimi izkušnjami ali idejami. Učinkovito strategijo potrebujemo tudi za čim boljše koriščenje LEADER sredstev, s katerimi nameravamo na območju spodbuditi razvoj nekaterih dejavnosti, ki bi za naše okolje lahko pomenile priložnost dodatnega zaslužka in novih delovnih mest. Nabor idej bomo začeli zbirati na delavnici, o kateri boste več izvedeli v nadaljevanju prispevka.

Slovenija ima več kot dvajsetletne izkušnje z izvajanjem programov celovitega razvoja podeželja in aktivnim vključevanjem lokalnih skupnosti ter prebivalstva v razvojno načrtovanje. Najprej preko programov CRPOV, s prejšnjim programskim obdobjem 2007 – 2013 pa smo začeli pri nas izvajati program LEADER, ki na osnovi pristopa od spodaj navzgor podpira razvoj posameznih podeželskih območij. Za ta namen je bilo predvidenih 3% vseh sredstev, namenjenih za razvoj podeželja, kar je bilo okrog 33 mio EUR. Območje je postalo upravičeno do teh sredstev, če se je organiziralo, ustanovilo svojo lokalno akcijsko skupino (LAS) ter pripravilo lokalno razvojno strategijo, ki je sledila potrebam lokalnega območja, obenem pa nadgrajevala cilje 1., 2. in 3. osi Programa razvoja podeželja. V tem obdobju se je podpiralo projekte, vezane na dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, varovanje narave in kulturne dediščine, obnovo in razvoj vasi ter izobraževanje in razvoj podjetnosti. Nekateri med vami imate najbrž že izkušnje s takimi projekti.

V novi programski perspektivi 2014 – 2020 bo za program LEADER namenjenih 5% sredstev iz Programa razvoja podeželja, kar znaša približno 52 mio EUR. Nov Program razvoja podeželja daje poudarek inovacijam, skrbi za okolje ter podnebnim spremembam, čemur bodo morale slediti tudi nove lokalne razvojne strategije. Ključna novost ukrepov LEADER je večji poudarek tematskemu osredotočanju sredstev (vsako območje izbere največ dve ključni tematski področji) ter večji naravnanosti v doseganje jasnih rezultatov, ki morajo izkazovati trajnost tudi po izteku podpore. Ministrstvo v novem programskem obdobju dopušča možnost reorganizacije obstoječih LAS-ov, pri tem pa so postavili pogoj, da mora območje združevati vsaj 20.000 prebivalcev. 

Na našem območju bomo začeli s pripravo Lokalne razvojne strategije ter aktivnostmi, povezanimi s koriščenjem sredstev v novem programskem obdobju. Zato bomo v sredo, 21. maja 2014, organizirali delavnico, kjer bomo podrobneje predstavili program LEADER, skupaj z vami poiskali naše prednosti in priložnosti ter vam predstavili, kako bomo zbirali ideje za projekte, ki se jih bo vključilo v lokalno razvojno strategijo. Obenem vam bomo predstavili, kako se boste lahko pridružili lokalni akcijski skupini ter aktivno sodelovali v tem programu.

Na delavnico, ki bo 21. 5. 2014, ob 16.00 uri, v sejni sobi Upravnega centra Logatec, vabimo vse, ki vas zanima tematika razvoja podeželja, predvsem pa vabimo lokalne kmete, kmetije odprtih vrat, lastnike žag, društva kmečkih in podeželskih žena, turistična društva, kmetijske svetovalce, zaposlene na Zavodu za gozdove, lovce in čebelarje.


Skupaj z vami želimo pripraviti lokalno razvojno strategijo, ki bo pripomogla k trajnostnemu razvoju našega podeželja. V novem programskem obdobju bomo pripravljali lokalno razvojno strategijo skupaj z idrijskim območjem, zato smo v ta namen na delavnico povabili tudi Katico Prezelj iz Idrijskih Krnic (Kmetija Pr Kendu), ki je bila že v prejšnjem obdobju članica lokalne akcijske skupine ter se je vključevala v projekte LAS za razvoj. Od nje boste lahko izvedeli, kakšne so njene izkušnje ter načrti za prihodnost. Katico dobro poznate obiskovalci lokalne tržnice, saj prodaja že nekaj let svoje mlečne izdelke tudi na logaški tržnici. Kmetija Pr' Kendu je znana po kakovosti, saj so v letu 2013 na Agroživilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni za svoj Kendov sir prejeli zlato medaljo. V zadnjem času so veliko vlagali v posodabljanje hleva in v novo sirarno, obenem pa so uspešno širili paleto svojih izdelkov in tržišče, kjer tržijo svoje proizvode.

Kmetija Pr' Kendu v Idrijskih Krnicah, foto: arhiv družine Prezelj

 

Katica Prezelj pri delu v svoji sirarni, foto: arhiv družine PrezeljVabljeni torej, da s svojimi izkušnjami, z vprašanji ter s predlogi projektov pripomorete k pripravi čim boljše lokalne razvojne strategije.

Darja Lahajnar, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Idrijsko cerkljanska razvojna agencija in Občina Logatec


Postopki j. razpisov & pozivov

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev
 7. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 
 • Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • - Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015
 • - Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016