Javno naročilo Zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Logatec, javnih zavodov in javnega podjetja Občine Logatec za zavarovalno obdobje od leta 2016 do leta 2020

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo Zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Logatec, javnih zavodov in javnega podjetja Občine Logatec za zavarovalno obdobje od leta 2016 do leta 2020, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 14. 7. 2015, številka objave: JN4742/2015.

Predmet javnega naročila je Zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Logatec, javnih zavodov in javnega podjetja Občine Logatec za zavarovalno obdobje od leta 2016 do leta 2020.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji) do 24. 8. 2015 do 9.00 ure.

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do četrtka, 3. 9. 2015 do 9.00 ure na sedežu naročnika - Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.
Javno odpiranje ponudb: 3. 9. 2015 ob 10. uri, na sedežu naročnika.

Razpisna dokumentacija je pripravljena v obliki pdf obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati. Razpisna dokumentacija je dostopna le v PDF obliki.

Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem shranjenem mestu.

- tabelaJN2015 xls

 

Obvestilo o popravku razpisne dokumentacije je objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN5180/2015.
- KPL d.o.o. - vozila popravljeno.xlsx

Naročnik obvešča ponudnike, da je tabela kot dopolnitev odgovora naročnika podanega na Portalu javnih naročil dne, 5. 8. 2015 ob 11:07, objavljena pod tem obvestilom. 

 

Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku JN5785/2015
- popravek razpisne dokumentacije (zip) 

 

Naročnik obvešča ponudnike, da je bilo v sredo, 26. avgusta 2015, na Portalu javnih naročil, pod številko JN 5837/2015, objavljeno obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku.


Postopki j. razpisov & pozivov

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev
 7. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 
 • Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • - Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015
 • - Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016