Javno naročilo Gradnja vodovoda Vrh Sv. Treh Kraljev

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo Gradnja vodovoda Vrh Sv. Treh Kraljev, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 2. 7. 2015, številka objave: JN4401/2015.

Predmet javnega naročila je Gradnja vodovoda Vrh Sv. Treh Kraljev.
V sklopu investicije se načrtuje gradnja vodovodnega sistema Vrh Sv. Treh Kraljev v skupni dolžini 2.184 m ter izgradnja vodohrana prostornine 60 m3. Vodovodni sistem bo razdeljen na tri veje, in sicer veja 1 od vrtine do vodohrana, veja 2 od vodohrana do zadnjih objektov v zaselku v dolini ter veja 3 od razcepa pri Petrač do ceste, ki vodi proti Račevskemu jezeru. Na vseh treh odsekih so predvideni vsi potrebni objekti (jaški z reducirnimi ventili, sekcijskimi zasuni, blatniki) in armature (avtomatski vgradni zračniki, hidranti).

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji) do 10. 7. 2015 do 9.00 ure.

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do srede, 16. 7. 2015 do 9.00 ure na sedežu naročnika - Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.
Javno odpiranje ponudb: 16. 7. 2015 ob 10. uri, na sedežu naročnika.

Razpisna dokumentacija je pripravljena v obliki pdf obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati (tukaj je objavljena še Razpisna dokumentacija v .doc obliki). 
Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem shranjenem mestu.

- tehnična dokumentacija (zip, 55 MB)
- ponudbeni predračun xls


Postopki j. razpisov & pozivov

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev
 7. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 
 • Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • - Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015
 • - Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016