Poziv k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Logatec

V povezavi z 11. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12) in 30. členom Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) župan Občine Logatec izdajam

Poziv k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Logatec

Vse zainteresirane poslovne subjekte in širšo javnost (posameznike, institucije, krajevne skupnosti, društva, gospodarske subjekte, idr.) pozivam, da svoje razvojne pobude s področja urejanja prostora ter potrebe po spremembi namenske rabe zemljišč - sprememba namenske rabe pomeni med drugim spremembo iz kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča in obratno, ter spremembe v ali iz druge rabe - posredujejo Občini Logatec najkasneje do 30. aprila 2013.

Za bodočo razvojno usmeritev občine so najpomembnejša mnenja, potrebe in želje občanov, ki jim želimo slediti. Zato bomo vaša mnenja, pobude oz. želje, pa naj bodo še tako nenavadne, podrobno proučili ter skladno z državnim pravilnikom ovrednotili. O tem ali pobuda izpolnjuje merila in kriterije za nadaljnjo obravnavo vas bomo obvestili. Pobude pa naj bodo dobro obrazložene.

- Če ste pobudo podali med letom 2003 in 2007, je bila pobuda obravnavana v postopku sprejetega občinskega prostorskega načrta občine Logatec. V tem primeru je potrebno preveriti, ali je namenska raba zemljišča spremenjena. Če ni, potem morate podati novo pobudo.

- Če ste pobudo podali med letom 2007 in do danes, je vaša pobuda že evidentirana in bo obravnavana v sklopu priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.

- Če pobude še niste podali, je sedaj vaša priložnost.

Pobude lahko posredujete v pisni obliki na naslov Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. V ta namen je občina pripravila tudi obrazec, ki ga prejmete v sprejemni pisarni občine ali tukaj. Uporaba obrazcev ni obvezna, je pa priporočljiva.


Berto MENARD
Župan Občine Logatec

Postopki j. razpisov & pozivov

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev
 7. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 
 • Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • - Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015
 • - Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016