Javno naročilo Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop), Čistilna naprava Logatec

Javno naročilo je obvjavljeno na Portalu javnih naročil pod številko 13764/2012.

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

- Grafične priloge (9.58 MB) vsebujejo naslednje elemente:
1. Pregledna tehnološka shema (p&i) - CCN Logatec - PZI
2. Tehnološka shema (p&i) - CCN Logatec - procesna shema - PZI
3. Čistilna naprava Logatec – faza 1
4. Čistilna naprava Logatec – faza 2
5. Čistilna naprava Logatec – faza 3
6. Tehnološka shema (p&i) - CCN Logatec - vodna linija - PZI
7. Tehnološka shema (p&i) - CCN Logatec mehansko predčiščenje - PZI
8. tehnološka shema (p&i) - CCN Logatec – biološki in filtracijski del - PZI
9. Tehnološka shema (p&i) - CCN Logatec – biološki del in rec. črpalke (2. Sklop) - PZI
10. Tehnološka shema (p&i) - CCN Logatec – aerobna stabilizacija in obdelava blata - PZI
11. Tehnološka shema (p&i) - CCN Logatec – čiščenje zraka - PZI
12. Načrt strojnih instalacij tehnologija situacija
13. Načrt strojnih instalacij tehnologija tloris
14. Načrt strojnih instalacij poslovni del ogrevanje, prezračevanje, voda tloris pritličja
15. Načrt strojnih instalacij poslovni del ogrevanje, prezračevanje, voda tloris kleti
16. Načrt strojnih instalacij poslovni del ogrevanje, prezračevanje, voda tloris nadstropja
17. Načrt strojnih instalacij poslovni del ogrevanje, prezračevanje, voda tloris mansarde

- 13 Detajli A3

- 14 Sheme A4


Postopki j. razpisov & pozivov

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev
 7. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 
 • Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • - Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015
 • - Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016