Nadzorni odbor 2014-2018

Sestava

1. Nataša Gornjak Pejič,
2. Marjan Gregorič,
3. mag. Klavdija Kenk Šabić.

 

Zapisniki sej

1. redna seja NO, z dne 21.1.2015
2. redna seja NO, z dne 18. 3. 2015 
- 3. redna seja NO, z dne 4. 6. 2015
4. redna seja NO, z dne 8. 7. 2015
5. redna seja NO, z dne 17. 9. 2015
6. redna seja NO, z dne 4. 11. 2015
-
 7. redna seja NO, z dne 20. 1. 2016
-
 8. redna seja NO, z dne 24. 2. 2016
- 9. redna seja NO, z dne 15. 5. 2016
-
 10. redna seja NO, z dne 20. 6. 2016
-
 11. redna seja NO, z dne 22. 9. 2016 
12. redna seja NO, z dne 6. 10. 2016
13. redna seja NO, z dne 29. 11. 2016
- 14. redna seja NO, z dne 5. 12. 2016 
- 15. redna seja NO, z dne 19. 12. 2016
16. redna seja NO, z dne 31. 1. 2017
17. redna seja NO, z dne 27. 3. 2017 
-
 18. redna seja NO, z dne 24. 4. 2017
- 1. dopisna seja NO, z dne 16. 5. 2017
-
 19. redna seja NO, z dne 8. 6. 2017
-
 20. redna seja NO, z dne 23. 10. 2017


Razno
- Končno poročilo: Izračun cene vrtca
- Končno poročilo: subvencioniranje najemnin
- Letno poročilo NO za leto 2015
-
 Program dela NO za leto 2017
Končno poročilo o nadzoru energetske sanacije
Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad sofinanciranjem društev, ki delujejo na področju kulture, za leto 2015
Končno poročilo o opravljenem rednem nadzoru zaključnega računa proračuna občine Logatec za leto 2014
-
 Poročilo Nadzornega odbora Občine Logatec o nadzoru porabe proračunskih sredstev v KS Laze Jakovica, v letu 2014
Obvestilo o razširitvi Programa dela Nadzornega odbora Občine Logatec za l. 2017
Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Logatec za leto 2016
Program dela Nadzornega odbora Občine Logatec za leto 2017
Poročilo Nadzornega odbora Občine Logatec o stanju premoženja, za leti 2014 in 2015
-
 Poročilo o nadzoru poslovanja Knjižnice Logatec v letu 2016
Poročilo o nadzoru poslovanju KS Naklo v letu 2015
Končno poročilo o nadzoru poslovanja Knjižnice Logatec v letu 2016
Končno poročilo o nadzoru porabe proračunskih sredstev v KS Naklo v letu 2015

Uradne objave

2017: 3/17, 5/17, 6/17, 11/17, 12/17

2016: 1-2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16

2015: 1-2/15, 3/15, 4/15, 5/15, 6/15, 7-8/15, 9/15, 10/15, 11/15, 12/15


2014: 1-2/14, 3/14, 3/14, 5/14, 6/14, 7-8/14, 9/14, 10/14, 11/14, 12/14


2013: 1-2/133/135/136/137-8/1310/1311/13,
12/13

2012: 1-2/123/125/126/127-8/1210/1211/12,
12/12

2011: 1-2/11ugotovitveni sklep3/114/115/11
6/11,9-10/1111/1112/11

2010: 1/102/103/104/106/1010/1011/1012/10 

2009: 2/093/094/096/097/0910/0911/0912/09

2008: 1-2/083/084/086/087-8/0810/0811/08,
12/08

2007: 1-2/073/073/1/074/075/076/077-8/07,
9/0710/0711/0712/07 

2006: 1-2/063/064/065/066/068-9/0610/06,
11/06

2005: 1-2/053/054/055/056/057/058-9/05,
10/0512/05

2004: 1-2/044/045/047/048-9/0410/0412/04

2003: 3/034/035/036/037/0310/0311/0312/03

2002: 1/022/023/024/025/026-7/029/02
10/0211/02 

2001: 1/012/014/015/016/019/0110/0112/01 

2000: 1/003/004/005/006/008/0010/00,11/00
12/00

1999: 1/992/993/994/995/99Statut OL,
Poslovnik OS OL
7/998/9910/99

1998: 1(izredna)/982-3/984/985-6/987/98
8-9/98,10/98

1997: 1/972/973/974-5/976-7/978/9710/97

1996: 1-2/964/965-6/967-8/969/9610/96
11/96,12/96

1995: 3/954/955-6/957/959/9510-11/95