Preskoči na vsebino

OPPN Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del, spremembe in dopolnitve- Sklep o spremembi OPPN Centralne dejavnsoti Brod - vzhodni del, ID: 1227
- Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del

- OSNUTEK Odloka o spremembi odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnsoti Brod - vzhodni del (besedilni del, grafični del, priloge) - 977 MB

- Javno naznanilo

Od 26. 2. 2020 do 27. 3. 2020 bo v prostorih Občine Logatec javno razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb Odloka o občinskem podrobnem prostorskme načrtu Centralne dejavnsoti Brod - vzhodni del, ID: 1227. Javna obravnava bo potekala v torek, 3. 3. 2020 ob 17. uri v Veliki sejni sobi Upravnega centra Logatec.

Gradivo za javno razgrnitev:

- DOPOLNJEN OSNUTEK OPPN

- Povzetek za javnost

- SKLEP o podaljšanju javne razgrnitve

Od 27. 3. 2020 do 27. 4. 2020 bo v prostorih Občine Logatec in na spletni strani občine podaljšana javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb Odloka o občinskem podrobnem prostorskme načrtu Centralne dejavnsoti Brod - vzhodni del, ID: 1227.

- Stališče do pripomb in predlogov

- PREDLOG OPPN (besedilni in grafični del)

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228