Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce – Ajdovščina, ki je potekala v času od 24. februarja 2014 do 26. marca 2014

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228