Kulturna dediščina

Odloki
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine s pokopališčem v Medvedjem Brdu za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 115/06)
Odlok o razglasitvi Domačije Kalce 2 za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 26/01)
Odlok o razglasitvi Domačije Laze 1 za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 20/07)
Odlok o razglasitvi Domačije Rovte 2 za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 20/07)
Odlok o razglasitvi dreves za naravne znamenitosti (Uradni list SRS, št. 3/90, Uradni list RS, št. 36/93, Logaške novice, št. 6/11 (str. 3))
Odlok o razglasitvi drevoreda lip za spomenik oblikovane narave (Uradni list SRS, št. 28/8540/87)
Odlok o razglasitvi Gradu Logatec za kulturni spomenik lokalnega pomena (Logaške novice, št. 9/07 (str. 11), priloga 1, 2)
Odlok o razglasitvi hiše Petkovec 59 za kulturni spomenik lokalnega pomena (Logaške novice, št. 6/07 (str. 33))
Odlok o razglasitvi Ipavčeve hiše v Logatcu za kulturni spomenik lokalnega pomena (Logaške novice, št. 5/07 (str. 3) (priloga 1, 2))
Odlok o razglasitvi kmečkih domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 91/02) (Domačija Ravnik 12, Domačija Ravnik 2)
Odlok o razglasitvi Podružnične cerkve Sv. Barbare na Ravniku pri Hotedršici za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 99/02)
Odlok o razglasitvi Tollazzijeve štirne za kulturni spomenik lokalnega pomena (Logaške novice, št. 7-8/08 (str. 41), 11/08 (str. 16), NPB)
Odlok o razglasitvi Tomažinovega mlina v Hotedršici za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 56/03)
Odlok o razglasitvi visokega barja Jezerc pri Ostrem vrhu za naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. 3/90)
Odlok o razglasitvi zapornega zidu s stolpom na Lanišču za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 117/07)
Odlok o razglasitvi zemljanke v Hotedršici za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 20/07)


Pravilniki
Pravilnik o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 11))

Uradne objave

2017: 3/17, 5/17, 6/17, 11/17

2016: 1-2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16

2015: 1-2/15, 3/15, 4/15, 5/15, 6/15, 7-8/15, 9/15, 10/15, 11/15, 12/15


2014: 1-2/14, 3/14, 3/14, 5/14, 6/14, 7-8/14, 9/14, 10/14, 11/14, 12/14


2013: 1-2/133/135/136/137-8/1310/1311/13,
12/13

2012: 1-2/123/125/126/127-8/1210/1211/12,
12/12

2011: 1-2/11ugotovitveni sklep3/114/115/11
6/11,9-10/1111/1112/11

2010: 1/102/103/104/106/1010/1011/1012/10 

2009: 2/093/094/096/097/0910/0911/0912/09

2008: 1-2/083/084/086/087-8/0810/0811/08,
12/08

2007: 1-2/073/073/1/074/075/076/077-8/07,
9/0710/0711/0712/07 

2006: 1-2/063/064/065/066/068-9/0610/06,
11/06

2005: 1-2/053/054/055/056/057/058-9/05,
10/0512/05

2004: 1-2/044/045/047/048-9/0410/0412/04

2003: 3/034/035/036/037/0310/0311/0312/03

2002: 1/022/023/024/025/026-7/029/02
10/0211/02 

2001: 1/012/014/015/016/019/0110/0112/01 

2000: 1/003/004/005/006/008/0010/00,11/00
12/00

1999: 1/992/993/994/995/99Statut OL,
Poslovnik OS OL
7/998/9910/99

1998: 1(izredna)/982-3/984/985-6/987/98
8-9/98,10/98

1997: 1/972/973/974-5/976-7/978/9710/97

1996: 1-2/964/965-6/967-8/969/9610/96
11/96,12/96

1995: 3/954/955-6/957/959/9510-11/95