Negospodarske dejavnosti

Objava predpisa v svetlo sivi barvi pomeni, da predpis ni več veljaven.

Vzgoja, izobraževanje, mladinski sektor in šport:

Odlok o ustanovitvi javnih zavodov za področje vzgoje, izobraževanja in varstva predšolskih otrok v občini Logatec (Uradni list RS, 21/92) v uporabi od 1. 1. 1992, velja od 8. 5. 1992 do 8. 8. 1997


Predšolska vzgoja
Odlok ustanovitvi javnega zavoda VVZ Kurirček Logatec (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 15), 10/99 (str. 3), 6/07 (str. 29), 4/08 (str. 3), 6/08 -UPB F(str. 67) (Veljavno od 23.6.2008), Uradni list RS, 40/09, Logaške novice, št. 3/10 (str. 2), NPB, 9-10/11 (str. 7), NPB, 10/15 (str. 7)) velja od 8. 8. 1997

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Logaške novice, št. 4/11 (str. 6)) velja od 20. 4. 2011

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in določitvi višine stroškov živil v vrtcih občine logatec (Logaške novice, št 12/16 (str. 15)) velja od 1. 1. 2017

Sklep o začasnem izpisu otroka iz vrtca in rezervaciji vrtc

Cena programa vrtca v občini Logatec (Uveljavljanje pravic)


Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Logatec - 2008 (Logaške novice, št.
4/08 (str. 2)) velja od 1. 9. 2008
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in določitvi višine stroškov živil v vrtcih občine logatec (Logaške novice, št 1-2/16 (str. 3)) velja od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2016
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in o določitvi višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec (Logaške novice, št.12/08 (str. 71) (velja do 31. 8. 2012), 7-8/12 (str. 14)) velja od 1. 9. 2012 dalje (cene stroškov živil veljajo do 1. 1.2014)
Sklep o višini stroškov živil v vrtcih občine Logatec (velja od 1. 1. 2014 dalje)

 

 

Šolstvo
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Logatec (Logaške novice, št. 10/97 (str. 2), 6/07 (str. 26), 4/08 (str. 4), 6/08-UPB (str. 54)(Veljavno od 23.6.2008), 3/10 (str. 17), NPB) (Veljavno od 23. 4. 2010), velja od 6. 1. 1998

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ 8 Talcev Logatec (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 3), 3/99 (str. 1), 6/07 (str. 14), 4/08 (str. 7), 6/08-UPB (str. 14) (Veljavno od 23.6.2008), 3/10 (NPB) (Veljavno od 23 .4. 2010), velja od 8. 8. 1997

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Rovte (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 21), 3/99 (str. 2), 4/95 (str. 13), 6/07 (str. 22), 4/08 (str. 5), 6/08-UPB (str. 40) (Veljavno od 23.6.2008), 3/10 (str. 5), NPB)(Veljavno od 23. 4. 2010), velja od 8. 8. 1997

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Tabor Logatec (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 9), 3/99 (str. 1), 6/07 (str. 18), 4/08 (str. 6), 6/08-UPB (str. 27) (Veljavno od 23.6.2008), 3/10 (str. 3), NPB) (Veljavno od 23. 4. 2010), velja od 8. 8. 1997

Sklep o povračilu stroškov prevoza učencev, otrok in odraslih s posebnimi potrebami ter določenih posameznikov v Občini Logatec

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Rovte (Logaške novice, št. 4/95 (str. 13)) velja od 8.6.1995, 5-6/95 (str. 5)) velja od 29. 7. 1995, 7/95 (str. 12)) velja od 25. 8. 1995 do 8. 8. 1997 

 

 

Mladinski sektor 
Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 11/16 (str. 45)) Velja od 17. 11. 2016

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 12/11 (str. 17)) velja od 23. 12. 2011 do 16. 11. 2016
Pravilnik o sofinanciranju letnih projektov mladinskih organizacij v Občini Logatec (Logaške novice, št. 7/04 (str. 5)) velja od  20. 7. 2004 do 23. 12. 2011

 

 

Šport in rekreacija
Lokalni letni program športa v občini Logatec za leto 2017 (Logaške novice, 12/16 (str. 7)) velja od 28. 12. 2016, v uporabi od 1. 1. 2017

Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti in strateških športnih prireditev, ki so v javnem interesu v občini Logatec (Logaške novice, št. 11/15 (str. 3), 10/16 (str. 22), NPB) velja od 7. 11. 2015

Pravilnik o razveljavitvi pravilnika o priznanjih na področju športa v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/13 (str. 8)) velja od 11. 5. 2013

Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v občini Logatec (Uradni list RS, št. 16/99) velja od 20. 3. 1999

Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015

 
Sklep o imenovanju posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti
Lokalni letni program športa v občini Logatec za leto 2016 (Logaške novice, 12/15 (str. 32)) velja od 22. 12. 2015, v uporabi od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Letni lokalni program športa v občini Logatec za leto 2015 (Logaške novice, št. 1-2/15 (str. 16)) velja od 14. 2. 2015, v uporabi od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Letni lokalni program športa v občini Logatec za leto 2014 (Logaške novice, št. 12/13(str. 51)) velja od 13. 12. 2013, v uporabi od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
Lokalni letni program športa v občini Logatec za leto 2013 (Logaške novice, št 3/13 (str. 16)) velja od 12. 3. 2013, v uporabi od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
Letni program športa v občini Logatec za leto 2012 (Logaške novice, št.1-2/12 (str. 9)) 
Letni program športa v občini Logatec za leto 2011 (Logaške novice, št. 3/11 (str. 9))
Letni program športa v občini Logatec za leto 2010 (Logaške novice, št. 12/09 (str. 9))
Letni program športa v občini Logatec za leto 2009 (Logaške novice, št. 12/08 (str. 15))
Letni program športa v občini Logatec za leto 2007 (Logaške novice, št. 5/07 (str. 28)) 
Pravilnik o priznanjih na področju športa v občini Logatec (Logaške novice, št 4/07 (str. 1)) velja od 30. 4. 2007 do 11. 5. 2013
Pravilnik o vrednotenju športnih dejavnosti v Občini Logatec (Logaške novice, št. 1/02 (str. 6)) Velja od 8. 1. 2002, 3/06 (str. 6), 4/06 (str. 1) velja od 23. 4. 2006 do 16. 4. 2007
Pravilnik o vrednotenju športnih dejavnosti v Občini Logatec (Logaške novice, št6/00 (str. 6)),4/07 (str. 3)( Velja od 16. 4. 2007) velja od 6. 6. 2000 do 22. 12. 2011
Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti v Občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 13)) velja od 23. 12. 2011 do 7. 11. 2015 

Kultura in umetnost:

 

Kultura in umetnost
Lokalni program razvoja kulture občine Logatec 2016-2019 (Logaške novice, št. 1-2/16 (str. 5)) velja od 1. 3. 2016, priloge (23,89 MB)

Pravilnik o Februarskih priznanjih Občine Logatec (Logaške novice, št. 6/10 (str. 10))  velja od 3. 8. 2010 

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št 3/13 (str. 28)) velja od 12. 3. 2013

Pravilnik o sestavi, mandatu, nalogah in načinu dela strokovne komisije za razdeljevanje javnih sredstev na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov v občini Logatec

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)

Sklep o imenovanju Komisije za podelitev februarskih priznanj (velja od 18. 12. 2014)


Pravilnik o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/09 (str. 4), 11/11 (str. 6), NPB) velja od 5. 1. 2010 do 12. 3. 2013
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju kulture v občini Logatec (Logaške novice, št. 1-2/08 (str. 18)) velja od 20. 2. 2008 do 7. 12. 2011
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kulture v Občini Logatec (Logaške novice, št. 3/06 (str. 14)) objavljen 15. 3. 2006, velja do 20. 2. 2008
Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev v Občini Logatec (Logaške novice, št.  6/00 (str. 8)) velja od 5. 6. 2000 do 15. 3. 2006
Pravilnik o februarskih priznanjih občine Logatec (Logaške novice, št. 7/99 (str. 1)) velja od 7. 8. 1999 do 3. 8. 2010
Odlok o priznanjih občine Logatec (Uradni list RS, 24/91) velja od 22. 11. 1991 do 7. 8. 1999
Letni lokalni program kulture v občini Logatec za leto 2015 (Logaške novice, št 1-2/15 (str. 8) velja od 14. 2. 2015
Letni lokalni program kulture v občini Logatec za leto 2014 (Logaške novice, št 12/13 (str. 45) velja od 13. 12. 2013, v uporabi od 1. 1. 2014 do 14. 2. 2015
Letni lokalni program kulture v občini Logatec za leto 2013 (Logaške novice, št 3/13 (str. 10)) velja od 12. 3. 2013, v uporabi od 1. 1. 2013 do 1. 1. 2014
Letni program kulture v občini Logatec za leto 2012 (Logaške novice, št. 1-2/12 (str. 5))
Letni program kulture v občini Logatec za leto 2011 (Logaške novice, št. 3/11 (str. 6))
Letni program kulture v občini Logatec za leto 2010 (Logaške novice, št. 12/09 (str. 6))
Letni program kulture v občini Logatec za leto 2009 (Logaške novice, št. 12/08 (str. 9)) 
Sklep o imenovanju komisije za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov in projektov v občini Logatec
Sklep o zamenjavi članov komisije za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov in projektov v občini Logatec
Sklep o imenovanju nadomestnega clana komisije za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov in projektov v občini Logatec
Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje v občini Logatec
Sklep o imenovanju nadomestnega člana Strokovne komisije za področje kulture v občini Logatec 

 

 

 

Kulturna dediščina
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine s pokopališčem v Medvedjem Brdu za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 115/06) velja od 11. 11. 2006

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Domačije Kalce 2 za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 79/13) velja od 28. 9. 2013

Odlok o razglasitvi Domačije Laze 1 za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 20/07) velja od 7. 3. 2007

Odlok o razglasitvi Domačije Rovte 2 za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 20/07) velja od 7. 3. 2007

Odlok o razglasitvi Gradu Logatec za kulturni spomenik lokalnega pomena (Logaške novice, št. 9/07 (str. 11), priloga 1, 2) velja od 11. 9. 2007

Odlok o razglasitvi hiše Petkovec 59 za kulturni spomenik lokalnega pomena (Logaške novice, št. 6/07 (str. 33)) velja od 30. 6. 2007

Odlok o razglasitvi Ipavčeve hiše v Logatcu za kulturni spomenik lokalnega pomena (Logaške novice, št. 5/07 (str. 3) (priloga 1, 2)) velja od 30. 5. 2007

Odlok o razglasitvi kmečkih domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 91/02) (Domačija Ravnik 12, Domačija Ravnik 2) velja od 26. 10. 2002

Odlok o razglasitvi Podružnične cerkve Sv. Barbare na Ravniku pri Hotedršici za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 99/02) velja od 22. 11. 2002

Odlok o razglasitvi Tollazzijeve štirne za kulturni spomenik lokalnega pomena (Logaške novice, št. 7-8/08 (str. 41), 11/08 (str. 16), NPB) velja od 30. 7. 2008

Odlok o razglasitvi Tomažinovega mlina v Hotedršici za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 56/03) velja od 14. 6. 2003

Odlok o razglasitvi zapornega zidu s stolpom na Lanišču za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 117/07) velja od 21. 12. 2007

Odlok o razglasitvi zemljanke v Hotedršici za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 20/07) velja od 7. 3. 2007

Pravilnik o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 11)) velja od 6. 1. 2012 

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014)

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)


Pravilnik o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št.
7/05 (str. 1)) velja od 15. 7. 2005, 4/07(str. 9) velja od 16. 4. 2007 do 6. 1. 2012
Odlok o razglasitvi Domačije Kalce 2 za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 26/01) velja od 13. 4. 2001 do 28. 9. 2013
Sklep o imenovanju Komisije za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v občini Logatec
Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire projektov za sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec 

 

 

Knjižnična dejavnost
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Logatec (Uradni list RS, 65/93, Logaške novice, št. 2-3/98 (str. 1), 12/03 (str. 1), 4/09 (str. 2), NPB) velja od 11. 12. 1993Zdravstvo in socialno varstvo

Zdravstvo
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec (Logaške novice, št. 10/08 (str. 5)) velja od 23. 10. 2008

Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992, na območju občine Logatec (Uradni list RS, 23/92) velja od 16. 5. 1992 do konca leta 1992

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec (Logaške novice, št. 7/99 (str. 2) velja od 7. 8. 1999 do 23. 10.2008 

 

 

Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Logatec (Logaške novice, št. 3/07 (str. 2)) velja od 16. 3. 2007, v uporabi od 1. 1. 2007

Odlok o javni službi pomoči na domu v občini Logatec (Logaške novice, št. 3/10 (str. 14) velja od 30. 4. 2010

Pravilnik o merilih za določanje olajšav in oprostitev plačil pomoči na domu (Logaške novice, št. 10/97 (str. 12)) velja od 6. 1. 1998

Pravilnik za sofinanciranje humanitarne dejavnosti (Logaške novice, št 4/07 (str.4)) velja od 16. 4. 2007

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/13 (str. 2)) velja od 11. 10.2013 

Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 

 
Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Logaške novice, št. 10/97 (str. 10)) velja od 6. 1. 1998 do 30. 4. 2010 
Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logate

Uradne objave

2017: 3/17

2016: 1-2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16

2015: 1-2/15, 3/15, 4/15, 5/15, 6/15, 7-8/15, 9/15, 10/15, 11/15, 12/15


2014: 1-2/14, 3/14, 3/14, 5/14, 6/14, 7-8/14, 9/14, 10/14, 11/14, 12/14


2013: 1-2/133/135/136/137-8/1310/1311/13,
12/13

2012: 1-2/123/125/126/127-8/1210/1211/12,
12/12

2011: 1-2/11ugotovitveni sklep3/114/115/11
6/11,9-10/1111/1112/11

2010: 1/102/103/104/106/1010/1011/1012/10 

2009: 2/093/094/096/097/0910/0911/0912/09

2008: 1-2/083/084/086/087-8/0810/0811/08,
12/08

2007: 1-2/073/073/1/074/075/076/077-8/07,
9/0710/0711/0712/07 

2006: 1-2/063/064/065/066/068-9/0610/06,
11/06

2005: 1-2/053/054/055/056/057/058-9/05,
10/0512/05

2004: 1-2/044/045/047/048-9/0410/0412/04

2003: 3/034/035/036/037/0310/0311/0312/03

2002: 1/022/023/024/025/026-7/029/02
10/0211/02 

2001: 1/012/014/015/016/019/0110/0112/01 

2000: 1/003/004/005/006/008/0010/00,11/00
12/00

1999: 1/992/993/994/995/99Statut OL,
Poslovnik OS OL
7/998/9910/99

1998: 1(izredna)/982-3/984/985-6/987/98
8-9/98,10/98

1997: 1/972/973/974-5/976-7/978/9710/97

1996: 1-2/964/965-6/967-8/969/9610/96
11/96,12/96

1995: 3/954/955-6/957/959/9510-11/95