Preskoči na vsebino

17. redna seja Občinskega sveta Občine Logatec, 7. 10. 2021 

Vabilo

Zapisnik

Stališče odbora za družbene dejavnosti

Stališča statutarno pravne komisije

Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališča odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 

DNEVNI RED (spremenjen je bil vrstni red obravnave točk predlaganega dnevnega reda):

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Obravnava Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega

4. Obravnava Rebalansa Občine Logatec za leto 2021,skrajšani postopek - dodatno gradivo, - dodatna pojasnila

5. Obravnava predloga Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od
prostorskih izvedbenih pogojev za območje stanovanjsko – poslovnega objekta na Tovarniški cesti 3 v Logatcu – ID: 1562

6. Obravnava predloga Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev in preoblikovanje obsega
stavbnega zemljišča in odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev vv enoti urejanja prostora z
oznako RO-62 v občini Logatec – ID: 2283

7. Obravnava predloga Sklepa o potrditvi skupne liste kandidatov za člane razvojnega sveta
Ljubljanske urbane regije 2021-2027

8. Obravnava imenovanja Delovne skupine za prostorsko planiranje v občini Logatec

9. Obravnava Ocene izvajanja občinskega programa varnosti Občine Logatec za leto 2020

10. Obravnava Poročila o delu varnostnega sosveta Občine Logatec za leto 2020

11. Obravnava Poročila o urejanju prometa v občini Logatec 2020

12. Obravnava predloga Letnega poročila Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o.
za leto 2020

13. Obravnava predloga sklepa o določitvi prejemkov članov nadzornega sveta Javnega podjetja
Komunalno podjetje Logatec d. o. o.

14. Obravnava predloga sklepa o cenah zimske službe v občini Logatec, dodatno gradivo

15. Odgovori na svetniška vprašanja

 

 Poročilo o izvrševanju sklepov na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 17. 6. 2021.

 

 

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228