Preskoči na vsebino

Nadaljevanje 15. seje Občinskega sveta Občine Logatec, 22. 4. 2021Vabilo

Zapisnik 

Stališče odbora za družbene dejavnosti

Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališče Statutarno pravne komisije

 

DNEVNI RED (številke, ki označujejo posamezno točko dnevnega reda, so zapisane glede na spremembo dnevnega reda sprejetega na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 15. 4. 2021):

13. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v
enoti urejanja prostora z oznako ZI-45 v občini Logatec – ID: 2127

Priloge

14. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev in preoblikovanje obsega stavbnega
zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako VR-31 v občini Logatec – ID: 1659

Priloge

15. Odgovor na svetniško vprašanje g. Zorana Mojškerca - Grajska cesta
TOČKA JE BILA OBRAVNAVANA na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 15. aprila 2021

16. Vloga občana: Izgradnja nadomestne knjižnice

TOČKA JE BILA OBRAVNAVANA na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 15. aprila 2021

17. Nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti Trate v letu 2019 – končno poročilo

18. Nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti Hotedršica v letu 2019 – končno poročilo

19. Nadzor nad občinskim financiranjem Glasbene šole Logatec za leto 2019 – končno poročilo

20. Oskrba s pitno vodo v občini Logatec – končno poročilo

21. Nadzor nad združljivostjo funkcij direktorja Komunalnega podjetja Logatec, d. o. o., s funkcijo

22. Imenovanje delovne skupine za reševanje prostorske problematike OŠ Tabor Logatec

23. Odgovori na svetniška vprašanja

 

 

Poročilo oizvrševanju sklepov sprejetih na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na nadaljevanju 14. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 5. izredni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 4. izredni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228