Preskoči na vsebino

15. redna seja Občinskega sveta Občine Logatec, 15. 4 2021Vabilo

Zapisnik 

Stališče odbora za družbene dejavnosti

Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališče Statutarno pravne komisije

 

DNEVNI RED (številke, ki označujejo posamezno točko dnevnega reda, so zapisane glede na spremembo dnevnega reda sprejetega na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec):

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Predlog sklepa o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja

4. Sklep o sprejemu poslovnega načrta javnega podjetja komunalno podjetje Logatec d. o. o. za
leto 2021, soglasju h zadolžitvi za nakup premične naprave za sušenje blata in soglasju k izdaji
poroštva h zadolžitvi

5. Predlog sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih
občine Logatec

6. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Logatec, II. Obravnava

7. Predlog Odloka o mladini v občini Logatec, II. obravnava

8. Predlog uradnega prečiščenega besedila Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Logatec,
I. obravnava

10. Predlog Odloka o predkupni pravici Občine Logatec, I. obravnava

11. Predlog sklepa o mnenju Občine Logatec k osnutkom pokrajinske zakonodaje, dopis Občine Cerknica

12. Predlog sprejetje sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Logatec

 

Spodnji točki sta bili obravnavani pred ostalimi točkami, ki se nadaljujejo po dnevnem redu:

15. Odgovor na svetniško vprašanje g. Zorana Mojškerca - Grajska cesta

16. Vloga občana: Izgradnja nadomestne knjižnice

 

Poročilo oizvrševanju sklepov sprejetih na 14. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na nadaljevanju 14. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 5. izredni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 4. izredni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

 

  

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228