9. redna seja Občinskega sveta, 30. 1. 2020vabilo

- zapisnik

stališča delovnih teles in dodatno gradivo k točkam

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Predlog Odloka o organizaciji in načinu izvajanja lokalnih linijskih prevozov potnikov na območju občine Logatec, I. Obravnava

4. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Logatec, I. Obravnava

5. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih občine Logatec

6. Sprejem letnega programa športa

7. Predlog o podaljšanju veljavnosti lokalnega programa kulture občine Logatec 2016-2019

8. Obravnava cenika za poslovne prostore in stanovanja

9. Poročilo o zaključnem računu Občine Logatec za leto 2018 - Končno poročilo

10. Poročilo dela občinskega redarstva v občini Logatec v letu 2018 - Končno poročilo

11. Odgovori na svetniška vprašanja

  

 

 

 

 

 

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228