7. redna seja Občinskega sveta, 26. 9. 2019- vabilo

- zapisnik

- stališča delovnih teles

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 6. redni seji Občinskega sveta, 20. 6. 2019. redni seji Občinskega sveta, 20. 6. 2019. redni seji Občinskega sveta, 20. 6. 2019

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 8), I. obravnava

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 7), 1. obravnava

5. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Logatec, I. obravnava

6. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Logatec

7. Predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln v občini Logatec, I. obravnava

8. Rebalans proračuna

9. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za Zdravstveni dom Logatec – ID: 1262

10. Sprejem letnega poročila javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d .o. o. za leto 2018

11. Sklep o cenah zimske službe v občini Logatec

12. Odgovori na svetniška vprašanja

 Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 20. 6. 2019.

Berto Menard
župan

  

 

 

 

 

 

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228