3. redna seja Občinskega sveta, 14. 2. 2019

- vabilo
- zapisnik
- stališča delovnih teles
- poročilo o izvrševanju sklepov

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Predlog Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v občini Logatec, skrajšani postopek

4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja lokalnih linijskih prevozov potnikov na območju občine Logatec, 1. obravnava

5. Predlog Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2019, 1. obravnava

6. Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v občini Logatec

7. Predlog Sklepa o razveljavitvi sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

8. Predlog Sklepa o pooblastilu župana za sprejem načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem do določene vrednosti

9. Predlog Sklepa o spremembi meje z Občino Žiri

10. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank

11. Predlog Sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop

Vprašanja in odgovori z 2. redne seje OS, z dne 10.1.2019

Za ogled videa se morate strinjati z uporabi spletnih piškotkov.

Za ogled videa se morate strinjati z uporabi spletnih piškotkov.

Za ogled videa se morate strinjati z uporabi spletnih piškotkov.

Za ogled videa se morate strinjati z uporabi spletnih piškotkov.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228