Preskoči na vsebino

Vabilo na 13. redno sejo Občinskega sveta Občine LogatecŠtevilka: 013-7/2016-10
Datum: 12. 9. 2016


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

SKLICUJEM
13. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 29. septembra 2016, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.


Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje z dne 19. 5. 2016
Pregled in potrditev zapisnika nadaljevanja 11. redne seje z dne 9. 6. 2016
Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 21. 6. 2016

Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji


DNEVNI RED:

1. Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Tomaž Smrtnik, Občinska volilna komisija

2. Vprašanja in pobude svetnikov

3. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

4. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Območje celovite prenove starega mestnega jedra Dolenji Logatec – center, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: mag. Katja Žagar, podsekretarka, Urban Švegl, Arhitekturni Biro Gutman, d. o. o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

5. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prometni ureditvi v občini Logatec, skrajšani postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnost

7. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju športnih programov in strateških športnih prireditev, ki so v občini Logatec v javnem interesu
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

8. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

9. Obravnava predloga Resolucije o programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Logatec do leta 2022
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo in
Odbor za družbene dejavnost

10. Obravnava Ocene izvajanja občinskega programa varnosti občine Logatec za leto 2015
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

11. Obravnava Poročila o izvrševanju Proračuna Občine Logatec v prvem polletju v letu 2016
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

12. Obravnava Poročila o delu varnostnega sosveta Občine Logatec za leto 2015
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

13. Obravnava letnega poročila Nadzornega odbora Občine Logatec za leto 2015
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Marjan Gregorič, predsednik Nadzornega odbora Občine Logatec

14. Obravnava predloga sklepa o seznanitvi z višino finančnega jamstva in odgovornostjo za zagotavljanje izvirnih nalog Občine
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

15. Odgovori na svetniška vprašanja.


Berto Menard
župan


VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228