Preskoči na vsebino

17. redna seja Občinskega sveta, 18. 4. 2017- vabilo
- zapisnik
- stališča delovnih teles
- poročilo o izvrševanju sklepov

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Obravnava predloga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Logatec, II. obravnava

4. Obravnava predloga Odloka o dopolnitvi odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec, II. obravnava

5. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska Tabor, I. obravnava

6. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – zahodni del, I. obravnava

7. Obravnava predloga Odloka o organizaciji in načinu izvajanja lokalnih linijskih prevozov potnikov na območju občine Logatec

8. Obravnava predloga Pravilnika o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje opreme za Izobraževalni center sodobnih tehnologij

9. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Logatec za leto 2016

10. Potrditev in sprejem Celostne prometne strategije občine Logatec

11. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2017

12. Ukinitev javnega dobra

13. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo "Rekonstrukcija JP 726771 Gubčeva ulica, z izvedbo komunalne infrastrukture.«

14. Obravnava Poročila o delu Nadzornega odbora Občine Logatec v letu 2016 kupnin premoženja Občine Logatec, za leti 2014 in 2015

15. Odgovori na svetniška vprašanja.

- gradiva na mizah svetnikov

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228