Preskoči na vsebino

16. redna seja Občinskega sveta, 23. 2. 2017- vabilo
- zapisnik
- stališča delovnih teles
- poročilo o izvrševanju sklepov

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Obravnava predloga letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta za leto 2016

4. Obravnava Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Logatec, 1. obravnava

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec

6. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo »Rekonstrukcija – nadzidava dela OŠ 8 talcev«

7. Obravnava predloga Predinvesticijske zasnove za projekt Izgradnja Narodnega doma in Knjižnice Logatec

8. Obravnava predloga Investicijskega projekta za Energetsko sanacijo 5 javnih stavb Občine Logatec

9. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta "Ureditev JP 726618 Pod gozdom v dolžini 225 m + 30 m in JP 726619 Rožna ulica v dolžini 198 in JP 726638 Loka«priloga k DIIP-u Gradbena situacija ureditve JP Pod gozdom in Rožna ulica

10. Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Logatec o opravljenem nadzoru: Poslovanje Krajevne skupnosti Laze Jakovica

11. Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Logatec o opravljenem nadzoru: Pregled poročil popisnih komisij, skladnost s programom prodaje in nabave in analiza kupnin premoženja Občine Logatec, za leti 2014 in 2015

12. Predložitev Letnega nadzornega programa, za leto 2017, Nadzornega odbora Občine Logatec

13. Odgovori na svetniška vprašanja.

- gradiva na mizah svetnikov

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228