Preskoči na vsebino

11. redna seja Občinskega sveta, 19. 5. 2016 in 9. 6. 2016- vabilo
- zapisnik
- stališča delovnih teles
- poročila o izvrševanju sklepov, sprejetih na 11. redni seji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve 

3. Obravnava predloga Odloka o spremembi Odloka o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih župana Občine Logatec, skrajšani postopek

4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta prometnih križišč v naselju Kalce – C/12, I. obravnava

5. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Območje celovite prenove starega mestnega jedra Dolenji Logatec – center, I. obravnava

6. Obravnava predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju naselja Laze, I. obravnava

7. Obravnava predloga Zaključnega računa proračuna Občine Logatec za leto 2015

8. Obravnava letnega poročila Komunalnega podjetja Logatec d. o. o. za leto 2015 

9. Obravnava predloga predinvesticijske zasnove za projekt gradnje novega Narodnega doma in Knjižnice Logatec 

10. Predlog sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2016

11. Ukinitev javnega dobra

12. Odgovori na svetniška vprašanja.

Gradiva na mizah svetnikov


 

 

Nadaljevanje 11. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec z dne 9. 6. 2016

vabilo
- zapisnik

 

DNEVNI RED:

9. Obravnava predloga predinvesticijske zasnove za projekt gradnje novega Narodnega doma in Knjižnice Logatec 

10. Predlog sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2016

11. Ukinitev javnega dobra

12. Odgovori na svetniška vprašanja.

Gradiva na mizah svetnikov


{mp4remote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/nadaljevanje11rednesejeobcinskegasveta09062016del1.mp4{/mp4remote}

{mp4remote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/nadaljevanje11rednesejeobcinskegasveta09062016del2.mp4{/mp4remote}

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228